logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ส่วนบริหารทั่วไป

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ส่วนประเมินราคาทรัพยสิน

กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย  เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์
เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)
ทรงพระเจริญ
จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป หรือจนกว่าเหรียญจะหมด
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อัลบั้มภาพ
กรมธนารักษ์ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polic)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ”ซัก้อมความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา” ครั้งที่ 2-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๓๐ ปี องค์กรอัยการ จำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ กรณี ”การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ”
https://phayao.treasury.go.th/th/news/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTI1NQ==
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เปิดจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป อัลบั้มภาพ
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเหรียญที่ระลึกปีปฏิทิน ปีเถาะ พ.ศ. 2566
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญ
เปิดจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล
กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประชาสัมพันธ์ TRD SMART PAY
ประชาสัมพันธ์ TRD SMART PAY
การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน