logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ส่วนบริหารทั่วไป

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ส่วนประเมินราคาทรัพยสิน

ประกาศเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
TRD
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
โคโรน่า
ชำระค่าเช่า