logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดพะเยา Phayao

       พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า  900  ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาว เปลี่ยนชื่อเป็น พะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับ  การจัดตั้งขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา

วิธีเดินทางสู่จังหวัดพะเยา

ทางรถยนต์

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=3

 

             สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา รวมระยะทางประมาณ 782 กิโลเมตร ตอนกลับใช้เส้นทางพะเยา-เชียงราย-แม่สรวย-เวียงป่าเป้า-ดอยสะเก็ด-เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก-กรุงเทพฯ ระยะทาง 966 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

ทางรถโดยสารประจำทาง

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=4

 

        ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศวันละหลายเที่ยว สอบถามได้ที่ โทร. 537-8055, 936-2852 บริษัทขนส่ง จำกัด พะเยา โทร. (054) 431363 สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. 954-3601, (054) 431865 สมบัติทัวร์ โทร. 936-2495-9 , (054) 246503

จากเชียงใหม่มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศไป-กลับพะเยาทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-17.30 น. รถออกทุกๆครึ่งชั่วโมง สอบถามได้ที่บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด โทร.(053) 246503

 ทางรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่ลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารไปพะเยา สอบถามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=5
มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงรายทุกวัน สอบถามได้ที่ 1566 จองตั๋ว 280-0060, 628-2000

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอจุน 48 กิโลเมตร
อำเภอเชียงคำ 76 กิโลเมตร
อำเภอเชียงม่วน 117 กิโลเมตร
อำเภอดอกคำใต้ 15 กิโลเมตร
อำเภอปง 79 กิโลเมตร
อำเภอแม่ใจ 24 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

ลำปาง 131 กิโลเมตร
สุโขทัย 337 กิโลเมตร
เชียงใหม่ 222 กิโลเมตร
เชียงราย 94 กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย (เชียงราย) 156 กิโลเมตร

 

 

 

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=6 

 

 

          พะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง อำเภอภูกามยาว 

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 790หมู่บ้าน 2เทศบาลเมือง21เทศบาลตำบล

อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง อำเภอภูกามยาว

 

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด พะเยา จังหวัดพะเยา Phayao

ตราประจำจังหวัด : รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ
สีประจำจังหวัด: สีบานเย็น
ต้นไม้ประจำจังหวัด: สารภีไทย (Mammea siamensis) 
คำขวัญประจำจังหวัด: กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 

 

 

m

       

 

สัญลักษณ์:
   -  เป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำมีลายกระหนกเปลว บนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูปและมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง        
 

ความหมาย:
   -  หมายถึงรูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่เมืองอันเป็นหลักรวมใจของชาวพะเยา ลายกนกเปลวบนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึง ความรุ่งเรืองเบื้องล่างริมของดวงตราเป็นกว๊านพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี และมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งหมายถึงลักษณะของความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

 

 

        

 
วัด  
                                         
                                           แหล่งท่องเที่ยว                                                       

วัดศรีโคมคำ/ Wat Sri Khom Kham

 วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ประชาชนทั่วไปนิยม เรียกว่า "วัดพระเจ้าองค์หลวง" หรือ "วัดพระเจ้าตนหลวง" ครับ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ในลานนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร มีประวัติกล่าวถึงอย่าง พิสดารว่า มีพญานาคนำทองคำมาให้ตายาย คู่หนึ่ง ที่ตั้งบ้านอยู่ริมกว๊านพะเยา เพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งตายายคู่นี้ใช้เวลา สร้างถึง 33 ปี (พ.ศ. 2034 - 2067) และกาลต่อมาเรียกว่า "พระเจ้าองค์หลวง" ในปัจจุบันพระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่ เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรลานนาไทยด้วย ในเดือน พฤษภาคม จะมีงานนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเป็นประจำปี เรียกว่า "งานประเพณีนมัสการ พระเจ้าองค์หลวง เดือนแปดเป็ง" จะมีประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และ สำหรับ คนต่างถิ่นจะถือเป็นประเพณี เมื่อไปถึงเมืองพะเยาแล้ว สิ่งแรกนั้นก็คือ การไปนมัสการพระเจ้าองค์หลวง ของเมืองพะเยาเสียก่อน มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ได้ไปถึงเมืองพะเยาเลย นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึกเก่าแก่โบราณ อีกมากมายที่น่าไปเที่ยวชมครับ

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=8

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

 อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว (พระเยา) ประดิษฐานอยู่ ที่สวนสาธารณะ เทศบาลหน้ากว๊านพะเยา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พ่อขุนงำเมือง เป็นพระสหาย ร่วมน้ำสาบาน กับ พ่อขุนเม็งรายอดีต กษัตริย์เมืองเชียงราย และพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามกษัตริย์ ได้ทรงกระ ทำสัตย์ต่อกัน ณ บริเวณแม่น้ำอิง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณกว๊านพะเยาครับ

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=9

วนอุทยานภูลังกา/ Phu Langka Forest Park

 

ข้อมูลทั่วไป
วนอุทยานภูลังกาอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900-1,720 เมตร มีลำห้วยที่สำคัญ คือ น้ำแม่คะไหลผ่านด้านทิศใต้ ห้วยน้ำต้มและน้ำแม่รูไหลลงน้ำแม่รูทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้วยคะแนงและห้วยป่ายางไหลลงน้ำแม่ลาวทางทิศเหนือ ลำห้วยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำยมต่อไป

พืชพรรณและสัตว์ป่า
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบเขาและดงดิบริมห้วย ประมาณ 63 % มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ไม้ในวงศ์ไม้ก่อ เช่น ก่อเดือย ก่อใบเลื่อม ก่อแป้น ก่อลิ้มและก่อหรั่ง ทะโล้ กำยาน นางพญาเสือโคร่ง และกำลังเสือโคร่ง เป็นต้น ป่าโปร่ง ประมาณ 21 % มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ทะโล้ ไม้ก่อ ค่าหด ช้าแป้น ปอเลียงฝ้าย กางหลวง และเป็นทุ่งหญ้า ประมาณ 16 % มีพันธุ์ไม้จำพวกหญ้าคา เลา หญ้าพง แขม และสาบแล้งสาบกา เป็นต้น

ในอดีตพื้นที่บริเวณไหล่เขาใกล้ยอดดอยเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการทดแทนทางธรรมชาติและเป็แหล่งต้นน้ำชั้น 1A เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เก้ง หมูป่า เลียงผา อ้นเล็ก กระจงเล็ก กระแตใหญ่เหนือ กระรอก เสือโคร่ง เสือดาว หมี ชะมด อีเห็น และสัตว์จำพวกนกและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ

ดอยหัวลิง
ดอยหัวลิง ถ้ามองทางทิศเหนือหรือใต้จะเห็นยอดดอยคล้ายหัวลิงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรง พื้นที่มีดินน้อยและแห้งแล้งจึงเหมาะสำหรับชมทะเลหมอกและ พระอาทิตย์ขึ้น

 

ดอยภูนม
ดอยภูนม เป็นสันเขาแคบๆทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา เป็นยอดดอยหัวโล้นมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรงบนยอดสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบโดยเฉพาะทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก

 

ดอยภูลังกา
ดอยภูลังกา เป็นสันเขาแคบๆ ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรง เมื่อขึ้นไปบนยอดดอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงาม และสามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=22

กว๊านพะเยา/ Kwan Phayao

 กว๊านพะเยา เป็นบึงธรรมชาติ ที่งดงาม มีน้ำใสสะอาด เนื้อที่กว้างประมาณ ๑๒,๘๐๐ ไร่ เป็นที่เพาะพันธุ์ปลา ชนิดต่างๆ เช่นปลาหมอเทศ ปลานิล ปลาใน ปลาช้างลาย ปลากราย ฯลฯ บริเวณชายกว๊าน มีร้านอาหารมากมาย เหมาะ จะไปนั่งเล่นพักผ่อนหยอ่นใจในยามเย็น

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=21

 

วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม/ Analayo Buddhist and Doi Busarakham

 วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 1(พะเยา-เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 อีก 9 กิโลเมตรครับ ทางลาดยางตลอดสาย เป็นวัด ซึ่งมีบริเวณกว้างขวางมาก พระครูปลัด สัมมพิพัฒนตญานาจารย์ (พระครูไพบูลย์) เป็นเจ้าอาวาสบริเวณ ดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สูง 18 เมตร หน้าตักกว้าง 12เมตร ลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆอีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปาง- ลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปะไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบ อินเดีย-พุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้ว มรกตจำลอง เครื่องบูชาพระแก้วมรกตทำ ด้วยทองคำและของมีค่าต่าง ๆ จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่าง สวยงาม บริเวณลานจอดรถข้างล่างมีร้านขายของที่ระลึก เช่น กระเป๋า และของที่ระลึก ประเภทต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นวัดอนาลโยได้ 2 ทาง คือ ทางบันได และทางรถยนต์

น้ำตกจำปาทอง/ Champa Thong Waterfall

 น้ำตกจำปาทอง มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด น้ำตกลงมาเป็นชั้น ๆ คล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้าง มีชื่อเรียกตามลักษณะ เช่น วังจำปา ตาดหัวช้าง ฯลฯ การเดินทางจากทางหลวงสายพะเยา-เชียงราย ตรงหลักกิโลเมตรที่ 7 มีทางแยกเข้าไปยัง ตัวน้ำตก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรครับ มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ด้วย

 

วัดนันตาราม

 วัดนันตาราม อยู่ที่บ้านดอนไชย เขตสุขาภิบาลเชียงคำ เป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่า ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตกแต่ง ลวดลายฉลุไม้ อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าต่าง หน้าบันระเบียง เป็นต้น

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=24

 

 

 

วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน

 ไดโนเสาร์เชียงม่วนเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ค้นพบในภาคเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒ นายวรวุธ สุธีธร นักโบราณชีววิทยา หัวหน้าคณะสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีได้นำคณะสำรวจเข้ามาทำการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ที่พบที่อ.เชียงม่วน จ.พะเยา พบซากกระดูกไดโนเสาร์วางตัวเรียงต่อกันในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ จำนวน ๑๐๔ ชิ้น ประกอบด้วยกระดูกคอ กระดูกสันหลัง กระดูกโคนหาง กระดูกสะโพกและกระดูกซี่โครง ผลการตรวจสอบทำให้ทราบว่าซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบเป็นซากไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งมีคอยาว หางยาว เดิน ๔ ขา และกินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุชนิดได้ แต่พบว่ามีลักษณะต่างจากไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดอื่นๆที่เคยพบในประเทศไทย สันนิษฐานว่าอาจเป็นชนิดพบใหม่ของโลก เนื่องจากแหล่งที่พบเป็นพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์เป็นครั้งแรก

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=25

วัดพระนั่งดิน

     ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระยาผู้ครองเมืองพุทธรสะได้ค้นพบประวัติ(ตำนาน) เมื่อนมจตุจุลศักราช 1,213 ปีระกา เดือน 6 วันจันทร์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดเมตตาสรรพสัตว์โดยทั่วทางอภินิหารจนพระองค์ได้เสด็จมาถึงเขตเวียงพุทธรสะ (อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน) พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่บนดอยสิงกุตตระ (พระธาตุดอยคำในปัจจุบัน) ทรงแผ่เมตตาประสาทพรตรัสให้พระยาคำแดงเจ้าเมืองพุทธรสะในขณะนั้น สร้างรูปเหมือนพระองค์ไว้ยังเมืองพุทธรสะแห่งนี้ ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสจบก็ปรากฏว่าได้มีพระอินทร์หนึ่งองค์ พระยานาคหนึ่งตน ฤาษีสององค์ และพระอรหันต์สี่รูป ช่วยกันเนรมิตเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลังกาทวีปเป็นเวลา 1 เดือนกับอีก 7 วัน จึงแล้วเสร็จ ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้โปรดสัตว์ทั่วถึงแล้ว จึงเสด็จเข้าสู่เมืองพุทธรสะอีกครั้ง ทรงเห็นรูปเหมือนที่โปรดให้สร้างขึ้นนั้นเล็กกว่าองค์ตถาคต พระพุทธองค์จึงตรัสให้เอาดินมาเสริมให้ใหญ่เท่าพระพุทธองค์ จึงได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาลรูปปั้นจำลองได้เลื่อนลงจากฐานชุกชี(แท่น) มากราบไหว้พระพุทธองค์ตรัสกับรูปเหมือนพระพุทธองค์ที่ได้สร้างขึ้นนั้นว่า "ขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของกูตถาคตให้ครบ 5,000 พระพรรษา” พระรูปเหมือนจึงได้น้อมรับเอาแล้วประดิษฐานอยู่ ณ พื้นดินที่นั้นสืบมา ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทจึงหมายเหตุเอาพระรูปเหมือนของพระพุทธองค์ว่า พระเจ้านั่งดิน

http://intrapv.treasury.go.th/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=27

วัดลี

ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับดรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยา สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2038 ตรงกับสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ซึ่งสร้างถวายแด่พระเจ้ายอดเชียงรายกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ วัดลีเป็นชื่อดั้งเดิม และเป็นคำไทยโบราณทางภาคเหนือ หมายถึง กาดหรือตลาด วัดลี จึงหมายถึงวัดที่อยู่ในย่านชุมชนตลาด ภายใน วัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือองค์พระธาตุวัดลี และยังพบโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรพะเยาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทราย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของโบราณไว้อีกด้วย

http://intrapv.treasury.go.th/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=28

วัดพระธาตุสบแวน

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำ 4 กม. มีองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่มาก คาดว่าอายุราว 800 ปี ภายในบรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า องค์พระธาตุได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังคงรักษาสภาพศิลปะแบบล้านนาไทยไว้ได้

http://intrapv.treasury.go.th/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=126&orderNo=29

ที่พักในจังหวัดพะเยา

พะเยา      
ชื่อที่พัก ราคา โทรศัพท์ จำนวนห้อง
เกตเวย์โฮเต็ล 1500-3500 0-5441-4333-5 108
พระเยานอร์ทเทิร์นเลค 650-1200 0-5448-1538-9 76
พระเยาคอนโดเทล 200-350 0-5441-0436 104
โรงแรมธารทอง 150-400 0-5443-1302, 0-5443-1342 124
โรงแรมวัฒนา 100-230 0-5443-1203 34
บัวรีสอร์ท 600-1300  0-5448-1596, 0-5448-1855 28
พระเยาโฮเต็ล 680-840 0-5448-1971-2, 0-2322-5393-4 75
บังกะโลศิริพันธ์ 120-270 0-5443-1319 26
เฉลิมศักดิ์ 70-100 0-5443-1063 34
เฟรนด์เฮาส์ 500-1200 0-5448-1556 12
บังกะโลสวนสน 110-240 0-5443-1571 22
บังกะโลกว๊านพะเยา 150-220 0-5448-1493 5
โรงแรมสงค์ศักดิ์ 90 0-5448-1932 14

 

     
อำเภอเชียงคำ      
ชื่อที่พัก ราคา โทรศัพท์ จำนวนห้อง
บัวทองรีสอร์ท 350-700

0-5445-2831

14
คุ้มขนาบเขา 200-400

0-5448-3536

13
เชียงคำโฮเต็ล 100-260

0-5448-1893, 0-5443-1640

40
       
กิ่งอำเภอภูซาง      
ชื่อที่พัก ราคา โทรศัพท์ จำนวนห้อง
อุทยานแห่งชาติภูซาง  2000

 0-5440-1099,0-2562-0760

 2
ภูซางเรือนไทย 400-800 0-1672-2062 23
เรือนไม้ไผ่รีสอร์ท  400-600

 0-5445-1748

 11

 

 

ร้านอาหารในจังหวัดพะเยา

 อาหารพื้นเมือง

แจ่วฮ้อน ถ . ซุปเปอร์ไฮเวย์ ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๘๖

โต๋เต๋อาหารเมือง ๖๘/๑ ม.๙ ถ.ประตูชัย โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๐๒๖

ถ้วยก๋าไก่ ๒๘๖/๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๔๖

ลานโพธิ์ ๑๓๐/๓ ม.๑๑ ต.บ้านต๋อม โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๘๓๔

ลุงใจ ๖๐ ม.๘ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๙๐๗๒

 

 อาหารตามสั่ง

กว๊านพะเยา ๑๙/ ๕ ถ. ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒

โกกง ถ . พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๓๓๖

ครัวเดือนเพ็ญ ๑๒๕ ม.๒ ต.แม่ปืม โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๙๙

ครัวเบสท์ ๔๗/๕ ถ . ประสาท โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๒๓๘

คุณหญิง ถ. เชียงคำ- จุน โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๑๘

บัว ถ. พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๕๙๖

บ้านตะวัน ๓๒๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๐๕

รุ่งโรจน์โภชนา ๖๔๙/ ๕- ๖ ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา- เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๐๘

เวียงตาล ๑๗/ ๙ถ. ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๓๘

ศรีสกุล ๕๒๒ ถ. พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๐๙๖

สวนอาหารชายกว๊าน ๑๙/ ๒ ถ. ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๓๒

สวนอาหารแสงจันทร์ ๑๗/ ๔ ถ. ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๙๗๑

สารขันฑ์ ๓๙ถ. ชายกว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๐๙๖

เอื้องเหนือ แม่ต๋ำสายใน ลานโพธิ์ ติดโรงพยาบาลพะเยา

ฮั่วหลี ๕๕๒ ถ . พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๗๓

สวนอาหารคันทรี ๒๔ ม.๒ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๘๖๖๑

เฮือนไม้ ม.๖ ต.ศรีชุม อ.ดอกคำใต้ โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๙๒๐

 

 

    ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ข้าวราดแกง ไก่ย่าง

ไก่ย่างทันเจริญ ๖๔๘/ ๒ ถ. พหลโยธิน

ข้าวซอยแสงเพียร ๔๓ ถ. ท่ากว๊าน โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๐๐๖

ผินผิน ๗/ ๘- ๑๑ ถ. ประกลอง ( ก๋วยเตี๋ยวหมู, ข้าวมันไก่)

รวมมิตร ๕๙๘ - ๖๐๐ ถ. พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๒๕๖ ( ข้าวแกง, ต้มเลือดหมู)

อันเจริญ ๑๐ / ๑- ๓ ถ. ราชสัมพันธ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพะเยา ( ก๋วยเตี๋ยวหมู)

ข้าวซอยป้าเสงี่ยม ๑๒๖ หมู่ ๒ ต . หย่วน ถ. สุทธิประชาราษฎร์ อ. เชียงคำ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๒๕๘ ( ข้าวซอย, เกี๊ยวกรอบ)

 

- | จำนวนเข้าชม 7078 ครั้ง