logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดการข้อร้องเรียน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

  ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

 • โทร : 0 5444 9512 ,0 5444 9514
  โทรสาร : 0 5444 9513
 • อีเมล rtphy@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล