logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดการข้อร้องเรียน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

  1015/25 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

 • โทร : 0 5444 9512 กด1 ส่วนบริหารทั่วไป กด 2 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กด3 ส่วนจัดการฐานข้อมูล กด4 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน กด 5 ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  โทรสาร : 0 5444 9513
 • อีเมล rtphy@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล