logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 กันยายน 2565