logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดย สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 สิงหาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดย สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่นักวิเคราะนโยบาลและแผน
  9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดย สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  14 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  7 เมษายน 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 มีนาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  18 มีนาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 มีนาคม 2557