logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ไม่ส่งคืนให้กรมธนารักษ์
  10 สิงหาคม 2564
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการ
  2 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร