logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการ
  2 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร