logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยาและหน่วยงานภาคีขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กรมประมง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และหน่วยงานภาคี ขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (กาดโบราณยามแลง) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

1 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโย...
  22 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต...
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 131 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผัก ผลไม้ปล...
  18 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง