logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมโครงการเรารัก โครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 67พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

อัลบั้มภาพ

5 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดพะเยา
  2 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565
  2 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" จังหวัดเชียงราย
  12 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง