logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดฯ

การรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ และอนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว 

27 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศร...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • การประชุมการสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เพื่อประกอบการจัด...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง