logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1

ำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมประมง กองทุนหมู่บ้าน และหน่วยงานภาคี ขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (กาดโบราณยามแลง) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

18 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโย...
  22 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต...
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
 • เปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท ชุดละ 10 วาระ ชุดละ 200 บาท
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 จำนวน 10 วาระ เนื่องในกิจกรร...
  25 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง