logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ช่องทางและขั้นตอนในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรับฟังข้อคิดเห็นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

อัลบั้มภาพ

31 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนัก...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นทีพะเ...
  28 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่วันท...
  จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็...
  27 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง