logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ให้แก่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1259(บางส่วน) ในพื้นที่ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อัลบั้มภาพ

12 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดพะเยา
  2 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565
  2 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • กิจกรรมโครงการเรารัก โครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสม...
  5 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง