logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  25 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  1 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  25 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  17 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  29 พฤษภาคม 2558