logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิการเงินและบัญชี
  21 ตุลาคม 2565
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 2 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  22 กันยายน 2565