logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  5 เมษายน 2567
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิการเงินและบัญชี
  21 ตุลาคม 2565
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 2 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  22 กันยายน 2565