logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563  เรื่องการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) และเรื่องร่างบัญชีกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ.2564-2567 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

21 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาดำเนินการจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในท...
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมเพื่อหารือและบูรณาการการจัดกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม...
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดการประชุมเพื่อหารือและ...
  4 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีราคาป...
  ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอ...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง