logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามและตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายอนุรักษ์ เป็งอินต๊ะ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ร่วมติดตามและตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปงขอใช้ประโยชน์ แปลงทะเบียนหมายเลข พย.562 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินทำกิน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารราชพัสดุ ในสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาปง เพื่อจัดตั้งหน่วยให้บริการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย

อัลบั้มภาพ

2 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวขอ...
  เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงจ...
  10 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก...
  นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประ...
  22 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือและชี้แจ้งทำความเข้าใจการขออนุญาตใช้ปร...
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา...
  17 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง