logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บริเวณที่ราชพัสดุฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอังกูร บัวศรี ผู้ตรวจราชการกรม โดยธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา แหนคำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ นายอนุรักษ์ เป็งอินต๊ะ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล และนายจักรพันธ์ นันทชัย เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.588 ,แปลงประมูลฯ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย. 584,585,589 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และร่วมตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่มิได้ปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ รายสหกรณ์แม่ใจ จำกัด กรณีการขอเคลื่อนย้ายโรงอบและเครื่องจักร ไปยังแปลงเอกชน เนื่องจากโรงอบดังกล่าว ส่งผลกระทบด้านมลภาวะเป็นพิษต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง

อัลบั้มภาพ

9 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศร...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • การประชุมการสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เพื่อประกอบการจัด...
  4 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น "TRD SMART PAY" ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง