logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

ันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 โดยมีการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งจัดตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ณ กาดโบราณยามแลง ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อัลบั้มภาพ

7 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมพิธีประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้...
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีประเพณีต...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหว...
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมการประชุม...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ...
  และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงยึดทรัพย์ ตำบลเจริญราษฎร์ ...
  17 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง