logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือและชี้แจ้งทำความเข้าใจการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบริเวณรอบกว๊านพะเยา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนายอนุรักษ์ เป็งอินต๊ะ นายช่างสำรวจชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจ้งทำความเข้าใจการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบริเวณรอบกว๊านพะเยากับส่วนราชการต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณรอบกว๊านพะเยาเพื่อพัฒนากว๊านพะเยาสำหรับจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน โดยมีท่านปลัดจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ เป็นประธานในการประชุม 

อัลบั้มภาพ

17 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวขอ...
  เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงจ...
  10 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีก...
  วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก...
  นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประ...
  22 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง