logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ให้การต้อนรับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ราชพัสดุในจังหวัดพะเยา

อัลบั้มภาพ

7 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวขอ...
  เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงจ...
  10 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีก...
  วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก...
  นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประ...
  22 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง