logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยา

นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนายอนุรักษ์ เป็งอินต๊ะ นายช่างสำรวจชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 ในประเด็นการใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ รายสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้คำ และประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่กว๊านพะเยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในการประชุม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ รายสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้คำ และประชุมหารือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อัลบั้มภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวขอ...
  เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงจ...
  10 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีก...
  วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือและชี้แจ้งทำความเข้าใจการขออนุญาตใช้ปร...
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา...
  17 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง