logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงจันทร์จิรา แหนคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นผู้เช่าที่ราชพัสดุและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย ประกอบด้วย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ และเชียงม่วน กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่า บ้านเชียงคำ หมู่ที่ 15 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ (ห้องพระนั่งดิน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

อัลบั้มภาพ

10 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีก...
  วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก...
  นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคำ เจ้าหน้าที่จัดผลประ...
  22 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือและชี้แจ้งทำความเข้าใจการขออนุญาตใช้ปร...
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา...
  17 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง