logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจารวุรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

อัลบั้มภาพ

2 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในหัวข้อ " ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรง...
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565
  2 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • โครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในหัวข้อ " ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรง...
  29 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง