logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมเพื่อหารือและบูรณาการการจัดกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อัลบั้มภาพ

4 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาดำเนินการจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในท...
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีราคาป...
  ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอ...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง