logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ขายพัสดุรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
BRN3C2AF4A995F9_002280.pdf 473 KB 146
6 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  20 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ขายทอดตลาด
  6 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง