logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
706a892037754510c90d77b1c5044ca9.pdf 4 MB 142
20 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ขายพัสดุรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต...
  6 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ขายทอดตลาด
  6 กุมภาพันธ์ 2563
  จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง