logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวพัชรินทร์  ทิพยพลาติกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 ม.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561

 

 

นายประภาส ศรีญาณลักษณ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 ส.ค. 2555 - 27 ต.ค. 2559
 
 
นางพรทิพย์ พะหะละ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
 
 
นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549
 
 
3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2426 ครั้ง