logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต เดือนกรกฎาคม 2557
  31 กรกฎาคม 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต เดือนมิถุนายน 2557
  2 กรกฎาคม 2557
 • รายงานผลการชี้ระวังแนวเขตที่ดินเดือน พฤษภาคม 2557
  1 มิถุนายน 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนเมษายน 2557
  29 เมษายน 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนมีนาคม 2557
  9 เมษายน 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนมีนาคม 2557
  30 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนมกราคม 2557
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนตุลาคม 2556
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตที่ดินประจำเดือนธันวาคม 2556
  17 มีนาคม 2557
 • ข้อมูลด้านงานคดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
  2 มีนาคม 2558